bigosikadamek

88 tekstów – auto­rem jest bi­gosi­kada­mek.

Trud­no jest łat­wo żyć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 sierpnia 2015, 23:07

Suk­ces trwa dopóki ktoś go nie zniszczy. Po­rażka jest wieczna. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 sierpnia 2015, 11:00

Pa­miętaj, masz tu przy­jaciół, nie jes­teś sam. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 lipca 2015, 23:02

Naj­bar­dziej lu­bimy te piosen­ki, które mówią o nas samych. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 lipca 2015, 21:05

Mów co czu­jesz; czyń co myślisz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 lipca 2015, 20:30

Świat bez błędów byłby nudny. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 lipca 2015, 22:08

I znów po­nieśliśmy po­rażkę....I znów jes­teśmy sami. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 maja 2015, 20:46

Szczęście jest tam, gdzie chce­my wracać. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 lutego 2015, 11:31

Ar­tysta nie sa­per, może się pomylić. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 stycznia 2015, 21:39

To nie świat jest głupi, lecz ludzie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 stycznia 2015, 21:44

bigosikadamek

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bigosikadamek

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność

19 sierpnia 2015, 17:10bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Trudno jest łat­wo żyć.  

19 sierpnia 2015, 06:47tomek43i sko­men­to­wał tek­st Trudno jest łat­wo żyć.  

19 sierpnia 2015, 00:39Cris sko­men­to­wał tek­st Trudno jest łat­wo żyć.  

18 sierpnia 2015, 23:13Basik12 sko­men­to­wał tek­st Trudno jest łat­wo żyć.  

18 sierpnia 2015, 23:07bigosikadamek do­dał no­wy tek­st Trudno jest łat­wo żyć.  

7 sierpnia 2015, 11:00bigosikadamek do­dał no­wy tek­st Sukces trwa dopóki ktoś [...]

31 lipca 2015, 23:02bigosikadamek do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, masz tu przy­jaciół, [...]

9 lipca 2015, 21:05bigosikadamek do­dał no­wy tek­st Najbardziej lu­bimy te piosen­ki, [...]

8 lipca 2015, 22:35CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Mów co czu­jesz; czyń [...]

8 lipca 2015, 21:03Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Mów co czu­jesz; czyń [...]